ราคาซ่อมเก้าอี้ร้านเกมส์
 • before22.jpg
 • 98.jpg
 • 79.jpg
 • before21.jpg
 • before1.jpg
 • before2.jpg
 • before18.jpg
 • before19.jpg
 • 93.jpg
 • 84.jpg
 • before30.jpg
 • 87.jpg
 • 81.jpg
 • before6.jpg
 • before23.jpg
 • before24.jpg
 • before5.jpg
 • before7.jpg
 • before27.jpg
 • before15.jpg
 • before32.jpg
 • before34.jpg
 • 96.jpg
 • 88.jpg
 • before3.jpg
 • before14.jpg
 • before26.jpg
 • before36.jpg
 • before25.jpg
 • 89.jpg
 • before8.jpg
 • before13.jpg
 • before16.jpg
 • 85.jpg
 • before20.jpg
 • before12.JPG
 • before17.jpg
 • before33.jpg
 • 80.jpg
 • before37.jpg
 • 95.jpg
 • before9.jpg
 • before4.jpg
 • before31.jpg
 • before35.jpg
 • 86.jpg
 • 78.jpg
 • 83.jpg
 • before29.jpg
 • before10.JPG
 • before28.jpgบริการ - ซ่อมเก้าอี้ร้านเกมส์ ซ่อมเก้าอี้ร้านเน็ต 

 

ที่ชำรุดทุกสภาพไม่ว่าจะ โครงหัก แขนหัก ขาหัก ชุดปรับโยกเอนเสีย ที่นั่งยุบ ที่พิงยุบ ฟองน้ำเสีย เบาะฉีกขาด 
เรารับซ่อมทุกสภาพให้อยู่ในสภาพดีและแข็งแรง

 

 

เก้าอี้ก่อนซ่อม

 

เก้าอี้หลังซ่อม

 

* ราคานี้เป็นราคาซ่อมจำนวน 1 ตัว ซ่อม 10-40 ตัว ลดอีกตัวละ 50 บาท ซ่อม 40 ตัว ขึ้นไป ลดอีกตัวละ 100 บาท *
* ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน รูปแบบและลักษณะเก้าอี้ *

 

ราคาประเมินเบื้องต้น ( เก้าอี้ร้านเกมส์ , เก้าอี้ร้านเน็ต )

 

*** พบกับโปรโมชั่น ซ่อมเก้าอี้ร้านเกมส์ เหมาๆ ***


ราคาแบบ เหมาๆ ไม่ว่าจะ เปลี่ยนหนังทั้งตัว ทำฟองน้ำใหม่ ซ่อมโครงเหล็กหัก พ่นสีขาเหล็ก ที่วางแขนหักหรือเสียหาย เสริมสายรัดรองรับน้ำหนัก ชุดสไลด์ชำรุดเสียหาย ฯลฯ
(ซ่อมให้ทุกอย่างจนสภาพดี โดยใช้อะไหล่ของเก้าอี้แท้ๆ ไม่ได้ดัดแปลงอะไหล่)

ซ่อมเก้าอี้ร้านเกมส์ ขา C ไซส์ L มาตราฐาน = 900 บาท , ซ่อมเก้าอี้ร้านเกมส์ ขากลม ไซส์Lมาตราฐาน = 1100 บาท

ราคานี้เป็น หนัง รหัส PD,EY ถ้าลูกค้าต้องการเป็น หนัง รหัส PU เพิ่มตัวละ 300 บาท
(สามารถเลือกสีหนังได้ตามความต้องการ เช่น ทำเป็น 2 สี หรือ 3 สี ในตัวเดียวกัน

***ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*** )

 

(หนังรหัส PD,EY) เป็นหนังเกรดมาตราฐาน

เหมือนกับที่ทางโรงงานผลิต มีหนัง 2 รหัส ท่านสามารถเลือกรหัสหนังเลือกสีได้ตามความต้องการ ทำเป็นหนัง 2 สี หรือ 3 สี ในตัวเดียวกันได้
*ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

 

- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 800 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 650 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 550 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 600 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 500 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 1000 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เบาะนั่ง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 800 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 650 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 550 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 600 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 500 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 850 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 700 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 600 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 650 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 550 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 1050 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เบาะนั่ง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 850 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 700 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 600 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 650 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 550 บาท (PD,EY)
- เปลี่ยนหนังเฉพาะที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ คุ่ละ 200 บาท (PD,EY)

 

(หนังรหัส PU) เป็นหนังเกรดดี

หนังจะนุ่มกว่า ใต้หนังจะเหมือนมีแผ่นใยสังเคราะห์รองอยู่อีก 1 ชั้น และหนังจะคงทนกว่าหนังเกรดมาตราฐาน ท่านสามารถเลือกรหัสหนังเลือกสีได้ตามความต้องการ ทำเป็นหนัง 2 สี หรือ 3 สี ในตัวเดียวกันได้
*ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

 

- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 1100 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 800 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 700 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 750 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 650 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 1300 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เบาะนั่ง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 1100 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 800 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 700 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 750 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 650 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 1150 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 850 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 750 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 800 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 700 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมเหล็ก ฟรี 1350 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เบาะนั่ง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 1150 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 850 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 750 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 800 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 700 บาท (PU)
- เปลี่ยนหนังเฉพาะที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ คุ่ละ 300 บาท (PU)

 

เพิ่มเติมส่วนอื่นๆ
- เสริมที่รองรับน้ำหนักเบาะนั่ง ตัวละ 150 บาท
- ซ่อมโครงเหล็ก(ไม่เปลี่ยนหนัง) ตัวละ 350 บาท
- กรณีที่วางแขนไม้หักเสียชำรุดหรือหาย ต้องทำขึ้นใหม่ทั้งชิ้น ข้างละ 150 บาท
- พ่นสีขาเหล็ก ตัวละ 50 บาท
- ตัวสไลด์เสียชำรุดหรือหาย ต้องเปลี่ยน ตัวละ 150 บาท

 

* ราคานี้เป็นราคาซ่อมจำนวน 1 ตัว ซ่อม 10-40 ตัว ลดอีกตัวละ 50 บาท ซ่อม 40 ตัว ขึ้นไป ลดอีกตัวละ 100 บาท *

 

* ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน รูปแบบและลักษณะเก้าอี้ *

 

เรารับซ่อมทุกสภาพ ให้อยู่ในสภาพดีเหมือนใหม่ มีหนังให้เลือกหลายเกรด รับประกันอุปกรณ์ที่ซ่อม โดยช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานโดยเฉพาะ รับประกันงานซ่อม 3 เดือน

 

***บริการ รับ-ส่ง ถึงที่ มีเก้าอี้สำรองให้ใช้ ประเมินราคาก่อนซ่อม***
งานซ่อมมาตราฐาน บริการทันใจ ในราคากันเอง

Who's Online

We have 15 guests and no members online

662441
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
288
519
2442
656724
1318
14964
662441
Your IP: 18.209.227.213
2020-12-03 10:03