ราคาซ่อมเก้าอี้ร้านเกมส์
 • before17.jpg
 • before18.jpg
 • 78.jpg
 • 95.jpg
 • before15.jpg
 • before31.jpg
 • 84.jpg
 • 81.jpg
 • before6.jpg
 • before33.jpg
 • before14.jpg
 • before22.jpg
 • before27.jpg
 • 83.jpg
 • 89.jpg
 • before29.jpg
 • before16.jpg
 • before10.JPG
 • before30.jpg
 • 88.jpg
 • before24.jpg
 • before5.jpg
 • before20.jpg
 • 93.jpg
 • 80.jpg
 • 86.jpg
 • before34.jpg
 • before21.jpg
 • 87.jpg
 • before13.jpg
 • 79.jpg
 • before9.jpg
 • before3.jpg
 • before35.jpg
 • before1.jpg
 • before12.JPG
 • 98.jpg
 • before2.jpg
 • before19.jpg
 • before28.jpg
 • before25.jpg
 • 85.jpg
 • before8.jpg
 • before32.jpg
 • before23.jpg
 • before26.jpg
 • before7.jpg
 • before36.jpg
 • before37.jpg
 • 96.jpg
 • before4.jpgบริการ - ซ่อมเก้าอี้ร้านเกมส์ ซ่อมเก้าอี้ร้านเน็ต 

 

ที่ชำรุดทุกสภาพไม่ว่าจะ โครงหัก แขนหัก ขาหัก ชุดปรับโยกเอนเสีย ที่นั่งยุบ ที่พิงยุบ ฟองน้ำเสีย เบาะฉีกขาด 
เรารับซ่อมทุกสภาพให้อยู่ในสภาพดีและแข็งแรง

 

 

เก้าอี้ก่อนซ่อม

 

เก้าอี้หลังซ่อม

 

* ราคานี้เป็นราคาซ่อมจำนวน 1 ตัว ซ่อม 10-40 ตัว ลดอีกตัวละ 50 บาท ซ่อม 40 ตัว ขึ้นไป ลดอีกตัวละ 100 บาท *
* ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน รูปแบบและลักษณะเก้าอี้ *

 

ราคาประเมินเบื้องต้น ( เก้าอี้ร้านเกมส์ , เก้าอี้ร้านเน็ต )

 

*** พบกับโปรโมชั่น ซ่อมเก้าอี้ร้านเกมส์ เหมาๆ ***


ราคาแบบ เหมาๆ ไม่ว่าจะ เปลี่ยนหนังทั้งตัว ทำฟองน้ำใหม่ ซ่อมโครงเหล็กหัก พ่นสีขาเหล็ก ที่วางแขนหักหรือเสียหาย เสริมสายรัดรองรับน้ำหนัก ชุดสไลด์ชำรุดเสียหาย ฯลฯ
(ซ่อมให้ทุกอย่างจนสภาพดี โดยใช้อะไหล่ของเก้าอี้แท้ๆ ไม่ได้ดัดแปลงอะไหล่)

ซ่อมเก้าอี้ร้านเกมส์ ขา C ไซส์ L มาตราฐาน = 900 บาท , ซ่อมเก้าอี้ร้านเกมส์ ขากลม ไซส์Lมาตราฐาน = 1100 บาท

ราคานี้เป็น หนัง รหัส PD,EY ถ้าลูกค้าต้องการเป็น หนัง รหัส PU เพิ่มตัวละ 300 บาท
(สามารถเลือกสีหนังได้ตามความต้องการ เช่น ทำเป็น 2 สี หรือ 3 สี ในตัวเดียวกัน

***ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*** )

 

(หนังรหัส PD,EY) เป็นหนังเกรดมาตราฐาน

เหมือนกับที่ทางโรงงานผลิต มีหนัง 2 รหัส ท่านสามารถเลือกรหัสหนังเลือกสีได้ตามความต้องการ ทำเป็นหนัง 2 สี หรือ 3 สี ในตัวเดียวกันได้
*ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

 

- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 800 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 650 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 550 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 600 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 500 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 1000 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เบาะนั่ง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 800 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 650 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 550 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 600 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 500 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 850 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 700 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 600 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 650 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 550 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 1050 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เบาะนั่ง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 850 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 700 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 600 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 650 บาท (PD,EY)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 550 บาท (PD,EY)
- เปลี่ยนหนังเฉพาะที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ คุ่ละ 200 บาท (PD,EY)

 

(หนังรหัส PU) เป็นหนังเกรดดี

หนังจะนุ่มกว่า ใต้หนังจะเหมือนมีแผ่นใยสังเคราะห์รองอยู่อีก 1 ชั้น และหนังจะคงทนกว่าหนังเกรดมาตราฐาน ท่านสามารถเลือกรหัสหนังเลือกสีได้ตามความต้องการ ทำเป็นหนัง 2 สี หรือ 3 สี ในตัวเดียวกันได้
*ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*

 

- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 1100 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 800 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 700 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 750 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 650 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 1300 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เบาะนั่ง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 1100 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 800 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 700 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 750 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง (เปลี่ยนแต่หนังอย่างเดียวไม่ซ่อมอย่างอื่น) 650 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 1150 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 850 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 750 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 800 บาท (PU)
- เก้าอี้ขา C เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 700 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง ทั้งตัว+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมเหล็ก ฟรี 1350 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เบาะนั่ง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 1150 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 850 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะพนักพิง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 750 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+ที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 800 บาท (PU)
- เก้าอี้ขากลม เปลี่ยนหนัง เฉพาะเบาะนั่ง+เสริมฟองน้ำ+ซ่อมโครงเหล็ก ฟรี 700 บาท (PU)
- เปลี่ยนหนังเฉพาะที่วางแขน+เสริมฟองน้ำ คุ่ละ 300 บาท (PU)

 

เพิ่มเติมส่วนอื่นๆ
- เสริมที่รองรับน้ำหนักเบาะนั่ง ตัวละ 150 บาท
- ซ่อมโครงเหล็ก(ไม่เปลี่ยนหนัง) ตัวละ 350 บาท
- กรณีที่วางแขนไม้หักเสียชำรุดหรือหาย ต้องทำขึ้นใหม่ทั้งชิ้น ข้างละ 150 บาท
- พ่นสีขาเหล็ก ตัวละ 50 บาท
- ตัวสไลด์เสียชำรุดหรือหาย ต้องเปลี่ยน ตัวละ 150 บาท

 

* ราคานี้เป็นราคาซ่อมจำนวน 1 ตัว ซ่อม 10-40 ตัว ลดอีกตัวละ 50 บาท ซ่อม 40 ตัว ขึ้นไป ลดอีกตัวละ 100 บาท *

 

* ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน รูปแบบและลักษณะเก้าอี้ *

 

เรารับซ่อมทุกสภาพ ให้อยู่ในสภาพดีเหมือนใหม่ มีหนังให้เลือกหลายเกรด รับประกันอุปกรณ์ที่ซ่อม โดยช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานโดยเฉพาะ รับประกันงานซ่อม 3 เดือน

 

***บริการ รับ-ส่ง ถึงที่ มีเก้าอี้สำรองให้ใช้ ประเมินราคาก่อนซ่อม***
งานซ่อมมาตราฐาน บริการทันใจ ในราคากันเอง

Who's Online

We have 9 guests and no members online

598701
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
662
1214
593323
6015
18381
598701
Your IP: 3.226.245.48
2020-08-11 00:20